Edit Content
INpod DESIGN, parketi i parketarske usluge, Zagreb

Vrhunski izbor parketa, LVT-a i ostalih vrsta podnih obloga

Kontakt

Kompletna usluga postavljanja poda po sistemu “ključ u ruke”

Mjerenje vlage i postava parketa

Sadržaj

Mjerenje vlage u estrihu i količina vlage u prostoru važni su za kvalitetno postavljanje parketa. Zaostala vlaga u estrihu i zidu je veliki problem i nepoželjan faktor!

U ovom blogu ćemo se osvrnuti na možda nabitniju stvar u postavi parketa, ali i svih vrsta podnih i zidnih obloga!

Naime, kao što je poznato, zaostala vlaga u estrihu i zidu – ili općenito u prostoru gdje bi se trebao postavljati parket ili bilo koja druga zidna ili podna obloga od drveta je veliki problem i nepoželjan faktor!

Većina majstora parketara zanemaruje pravila struke i oslanja se na vrijeme kada je estrih rađen te po tome određuje da li je podloga suha ili nije. Primjerice, starost glazure od oko 5 mjeseci ili više ne mora nužno značiti da je glazura suha!

Granične vrijednosti vlage u podu

Više faktora poput debljine glazure, količine vode prilikom izrade glazure te završnog sloja, tzv. skramice utječe na sušenje poda. Zbog toga je mjerenje vlage adekvatnom aparaturom nužda i možda najvažnija stvar za kvalitetnu postavu parketa!

Gornja granica vlage za postavu parketa je 2% u estrihu po CM-u (Carbid method) i ta metoda mjerenja je jedina relevantna i na sudu priznata kao mjerenje sa najmanjim odstupanjem. Vlaga zraka u prostoru trebala bi se kretati između 45% do max 65%!

Za režime poda sa podnim grijanjem vlaga estriha bi trebala iznositi do 1.8% po CM-u, znači nešto niže nego za klasične i gotove parkete!

 

VAŽNO JE ZNATI!

Parket postavljen na povišen udio vlage nikada neće biti kvalitetno zaljepljen za podlogu, odnosno konstantno će se događati problemi sa koritanjem ili rasušivanjem daščica, a u težim slučajevima i do odizanja parketa od podloge!

ŠTO KADA VLAGA UĐE U PARKET?

U pravilu, za vlažan parket nema spasa. I sami pokušaji da se spasi što se spasiti da uvijek vode do toga da se kompletna površina postavljenog parketa digne i dopusti zaostaloj vlazi da se isuši.

Nakon toga ne preostaje ništa drugo nego nanovo postaviti novi parket. Naravno, ne moramo ni napominjati da to stvara dvostruko veći trošak za materijal i sam rad – znači potpuno uklanjanje i ponovnu postavu parketa nakon sušenja!

Moto naše firme: “KVALITETA NEMA ALTERNATIVU” ovdje dolazi do punog izražaja!

 

Princip i metoda mjerenja vlage u estrihu

Kako izmjeriti vlagu u podu?

Naime, za pravilno mjerenje vlage u podnom estrihu treba pronaći površinu koja nije izložena sunčevoj svjetlosti. Sa te površine treba ukloniti prašinu i eventualne nečistoće te sa kontaktnim vlagomjerom izmjeriti površinsku vlagu.

Ako je vlaga u toj točki povišena pristupa se mjerenje sa CM uređajem.

Jedna od najčešćih pogrešaka koje se događaju je da vam majstor izmjeri vlagu samo sa kontaktnim vlagomjerom!!

Naime, kao što je navedeno ranije u ovom članku, jedino relevantno i priznato mjerenje je mjerenje sa CM-om.

Što je mjerenje CM uređajem?

Mjerenje vlage CM-om je metoda mjerenja karbidom, koja daje najpreciznija mjerenja.

Na mjestu gdje smo utvrdili povišenu vlagu sa kontaktnim vlagomjerom treba napraviti vertikalnu rupu kroz cijeli presjek glazure. Prašinu iz te rupe usitnimo te 50 grama prašine dodamo u posudu za mjerenje vlage (najčešće se koristi ta gramaža, a može se koristiti i veća) u koju nakon toga stavljamo ampulu s karbidnim prahom.

Nakon što smo zatvorili instrument te smjesu mućkali oko 10 minuta, nakon dodatnih 10 minuta se na skali instrumenta pojavi koeficijent vlage u estrihu.

Gotovi parketi

Provjerite dostupnost parketa klikom na gumb dolje.

Pod pod noge!

Kompletna usluga od nabave do postavljanja parketa u vašem prostoru po princupu “ključ u ruke”!

Po želji kupca

Po potrebi, možemo ga prilagoditi individualnim željama svakog kupca te uljiti ili bajcati pod u željene nijanse.

Imate pitanje?

Pošaljite nam upit ili nas nazovite na +385989333390.